Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia      Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" realizuje zadanie "Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" ze środków Urzędu Miasta Suwałki. Celem zadania jest rehabilitacja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi prowadząca do powrotu w role społeczne i zawodowe poprzez codzienne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i grupach wsparcia prowadzonych w Klubie Pacjenta. Zadanie ma charakter lokalny i kierowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010