Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 

 

Klub Pacjenta siecią wsparcia      Zadanie jest realizowane dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych IX konkursu. Projekt kierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi i realizowany jest od stycznia 2012 r. do 31 marca 2015 r. W ramach projektu jest prowadzona aktywizacja i rehabilitacja osób chorujących psychicznie zmierzające do zwiększenia samodzielności. Terapia zajęciowa prowadzona jest w Klubie Pacjenta przez 5 dni w tygodniu poprzez różne formy i techniki między innymi zajęcia:  plastyczne, stolarskie, komputerowe, kulinarne oraz rękodzieło, papieroplastykę, gry manualno-logiczne a także treningi i grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzone są dwa razy w miesiącu). Zajęcia są dostosowane do wieku, płci i predyspozycji. Prowadzone codziennie zajęcia pozwalają na złagodzenie procesu chorobowego, uczą budowania struktury dnia, motywują, wzmacniają poczucie własnej wartości i odpowiedzialności oraz przygotowują beneficjentów do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej. 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010