Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej
      Projekt był realizowany w ramach PIW EQUAL w województwie podlaskim (powiat suwalski, augustowski, sejneński) i w województwie warmińsko-mazurskim (powiat olecki). Partnerstwo tworzyło 13 podmiotów:
1. Administrator: Partner wiodący Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
2. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
3. Powiat sejneński,
4. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku,
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie,
7. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach,
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
10. Miasto Suwałki,
11. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja",
12. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
13. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna.

      Grupą docelową byli beneficjenci ostateczni:
·   osoby po przebytym kryzysie psychicznym te doświadczające dyskryminacji na rynku pracy,
·   członkowie rodzin osób po leczeniu psychiatrycznym,
·   pracodawcy w okresie ich udziału w szkoleniach i seminariach,
·   asystenci osób po przebytym kryzysie psychiatrycznym - grupa "aniołów"

      W ramach projektu Stowarzyszenie realizowało następujące zadania:
Zadanie 1/7 - Biuro obsługi i informacji prawnej
· zapewnienie obsługi i informacji prawnej dla beneficjentów ostatecznych i ich rodzin udzielanie porad prawnych
Zadanie 1/8 - Prowadzenie Klubu Beneficjenta Ostatecznego:
· prowadzenie terapii zajęciowej dla beneficjentów ostatecznych,
· prowadzenie grup wsparcia dla beneficjentów ostatecznych,
· prowadzenie grup wsparcia dla rodzin beneficjentów ostatecznych,
· organizacja spotkań integracyjno - środowiskowych. 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010