Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 


                      


Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami


      Stowarzyszenie otrzymało grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
      Otrzymane pieniądze przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia. Udzielone wsparcie przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników projektu i pracowników stowarzyszenia zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.


                                    
 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010