Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Jestem aktywny, jestem samodzielny      Zadanie jest realizowane dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i kierowane jest do osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie. Realizowane jest od 19 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. W ramach projektu prowadzona jest aktywizacja i rehabilitacja osób chorujących psychicznie która ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Przez 5 dni w tygodniu prowadzona jest w Klubie Pacjenta terapia zajęciowa poprzez różne formy i techniki między innymi zajęcia: plastyczne, techniczne, rękodzieło, kulinarne, kulturalne i rekreacyjne oraz papieroplastykę, gry manualno-logiczne a także grupy wsparcia z psychoedukacją dla osób z zaburzeniami psychicznymi (trzy razy w miesiącu). Prowadzone codziennie zajęcia wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz pozwalają na złagodzenie procesu chorobowego, uczą budowania struktury dnia, motywują, wzmacniają poczucie własnej wartości i odpowiedzialności a także przygotowują beneficjentów do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.


   Pobierz: Harmonogram_grup_wsparcia.docx


 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010