Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Aktywność szansą na rozwój      Projekt „Aktywność szansą na rozwój" jest realizowany dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierowany do osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie. Realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Prowadzona jest aktywizacja i rehabilitacja osób chorujących psychicznie mająca na celu rozwój, samodzielność beneficjentów przez udział w zajęciach terapeutycznych. W ramach projektu beneficjentom udzielane jest wsparcie poprzez terapię zajęciową w różnych formach i technikach, rękodzieło artystyczne, wykonywanie różnych prac. Zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Prowadzone są także grupy wsparcia z psychoedukacją dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dwa razy w miesiącu). Zajęcia wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz pozwalają na złagodzenie procesu chorobowego, uczą budowania struktury dnia, motywują, wzmacniają poczucie własnej wartości i odpowiedzialności a także przygotowują beneficjentów do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

   Pobierz: Grupy-harmonogram.docx 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010