Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Aktywni w sieci oparcia      Od września 2010 r. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" realizuje projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Aktywni w sieci". W projekcie uczestniczy grupa 10 osób po przebytym kryzysie psychicznym z miasta Suwałki i terenu powiatu suwalskiego. Zadanie ma głównie na celu wzrost aktywności prowadzącej do powrotu pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz aktywizacji i usamodzielnienia.
      Zajęcia są prowadzone 2 - 3 razy w tygodniu po 2 godz. w Klubie Pacjenta przy ul. Daszyńskiego 25B. Uczestnicy podczas zajęć biorą udział w zajęciach terapeutycznych - terapii zajęciowej, grupie wsparcia dla osób po przebytym kryzysie psychicznym, spotkaniach informacyjno - prawnych z prawnikiem, wyjściu do muzeum i kina oraz wycieczce integracyjnej. Będą mieli szansę uczestniczyć w warsztacie na temat podwyższenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, uzyskają informację na temat praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010