Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych drogą do samodzielności      Zadanie realizowane jest dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych - XV konkurs. Projekt kierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi i realizowany jest od kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. W ramach projektu jest prowadzona aktywizacja i rehabilitacja osób chorujących psychicznie mająca na celu zwiększenie samodzielności. Prowadzimy terapię zajęciową w Klubie Pacjenta przez 5 dni w tygodniu poprzez różne formy i techniki między innymi zajęcia: plastyczne, stolarskie, komputerowe, kulinarne oraz rękodzieło, papieroplastykę, gry manualno-logiczne a także treningi i grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzone są trzy razy w miesiącu). Zajęcia dostosowane są do wieku, płci i predyspozycji. Prowadzone codziennie zajęcia pozwalają na złagodzenie procesu chorobowego, uczą budowania struktury dnia, motywują, wzmacniają poczucie własnej wartości i odpowiedzialności oraz przygotowują beneficjentów do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.
 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010